Sammanfattning av styrelsemöte 14/9 2021

Datumet för årsmötet har ändrats till 27/11 och Åkerby bygdegård är bokad. En föreläsning kring vildbin kontra honungsbin planeras. Få anmälningar till Fortsättningskursen. Cecilia skickar ut påminnelse med länk. Det lutande golvet försvårar städningen av slungrummet. Vi bör ta in offert för byte av plastmatta. Diskussion kring rollfördelning och ansvar mellan styrelse och de olika… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 14/9 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 16/8 2021

Toaletten är nu färdig att använda efter att elen har installerats av behörig elektriker. Instruktion för användning finns, liksom möjligheter till handtvätt. Förberedelser för Botans Dag och diskussion kring talare till årsmötet i november. En middag för föreningens funktionärer kommer att anordnas den 12 september. Den nya ”Handbok i bihälsa” är utmärkt och styrelsen beslutade… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/8 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2021

Botans Dag är nu planerad till den 5/9. Anmälningsblanketten har kommit. Vi behöver nyslungat till Botans Dag och Stadsskogens Dag, om den blir av. Cecilia inventerar lagret av övriga produkter. Beslutades att höja priserna på honung till 100:- för 700g, och motsvarande för övriga. Jan har beställt en ny stationsparad drottning. Den nuvarande har varit… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 10/5 2021

Förberedelser och inköp av material till toalettbygget. Det kommer att bli en tillbyggnad till nya huset på norrsidan, med plats för en förbränningstoalett. Arbetsdagen hålls 12 juni, med 19 juni som reserv. Sommarkurserna är fulltecknade med väntelista. Det är fortfarande oklart om några av de större marknadsdagarna blir av, t ex Botans Dag och Stadsskogens… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 10/5 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 20/4 2021

Kurserna i drottningodling måste tyvärr ställas in i år, eftersom ingen av lärarna är tillgängliga. Öppet Hus i början av säsongen kommer också att ställas in tills Corona-restriktionerna lyfts. Behovet av nya mentorer till deltagarna i nybörjarkurserna skall undersökas.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år. Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk. Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar. Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Vi har lyckats sälja merparten av honungen från föreningens bigård. Kvar finns endast det som behövs till vårens aktiviteter. Stort tack till Marknadsgruppen och Bigårdskommittén! Utlämningen av Bifor från gemensam tank fungerade bra och inget röveri utlöstes i föreningsbigården. Föreningen ska försöka utöka föreningslokalen med en förbränningstoalett inför nästa säsong. Det har varit ovanligt stort… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning. Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick. En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna.… Fortsätt läsa Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020