Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk.

Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar.

Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen i slungrummet från livsmedelsinspektörer som var på studiebesök i bigården.

Stationsparad drottning i föreningsbigården

Föreningen köpte 2019 en stationsparad drottning till Jälla, en buckfastdrottning parad på Hasslö. Medlemmar kan kostnadsfritt ta ägg från denna drottning för en egen drottningodling.

Detta kan gå till på två sätt. Kontakta Jonathan Alvarsson i förväg om du vill göra något av nedanstående.

  1. Du åker dit en tisdagskväll och får hjälp att skära ut en vaxruta med ägg, som du sedan placerar i ett eget samhälle.
  2. Du åker dit en tisdagskväll och får hjälp att placera drottningen i din egen medtagna NC-kassett. Du åker sedan dit morgonen efter, släpper ut drottningen och tar med dig kassetten hem. Bor du i skydds- eller övervakningsområde för amerikansk yngelröta så gäller regelsystemet.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning.

Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick.

En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna. Vi ska undersöka om man kan göra en utbyggnad med förbränningstoa.

Utrustningen för pollenanalys är nu i stort sett intrimmad och instruktioner finns framtagna. Medlemmar kan boka genom att kontakta Mats Kihlén.

Arbetsdag i föreningslokalen

13 juni kl 13-16 ordnar vi till slungrummet och fixar lite annat i föreningslokalen.

Tala gärna om att du kommer så vi vet hur mycket fika vi ska köpa.

Välkommen!

Vi väntar vax

Sitter du med färdigspikade ramar och bara väntar på att få tillbaka mellanväggar av det vax som du lämnade in till föreningen i höstas?

Sedan drygt en månad ligger det hos Biredskapsfabriken i Töreboda. Deras valsningsutrustning har havererat och är inlämnad på reparation.

Det betyder att vi får fortsätta vänta på vaxet. Vi återkommer med information när vi vet mer.