Gå en kurs

Kunskap är grunden till en lyckad biodling.

På våra kurser får du lära dig hur bisamhället utvecklas och bekanta dig med de moment som behövs för att komma igång med biodling som ”bisyssla”. Du får också information om lagar och regler inom biodlingen i Sverige. Reglerna handlar om att minska effekterna av bisjukdomar samt produktion och saluföring av honung.

Du kan gå kurser utan att vara medlem i föreningen.

Mer information om våra kurser: Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala.

Nybörjarkurs på våren

Anmälan till nybörjarkursen görs genom Vuxenskolan när de släpper sin kurskatalog för vårterminen.

Vi brukar också annonsera om kurserna i nyhetsbrevet Bidraget som du kan prenumerera på i det gula fältet nederst på hemsidan.

Nybörjarkursen startar med teori på vårvintern, och sist är det några gånger med praktiska övningar i föreningsbigården. Under våren kan kursledaren förmedla bin och mentorer till de deltagare som vill starta sin biodling. Dessutom brukar det finnas en praktisk sommarkurs som är bra att fortsätta med direkt.

Uppföljningsskurs på hösten

Uppföljningskursen är för dig som haft bin någon säsong eller är en mer erfaren odlare. Vi diskuterar biodling utifrån deltagarnas egna frågor, och utbyter erfarenheter. Denna studiecirkel innebär en möjlighet för dig som har många års erfarenhet att förnya dina kunskaper i biodling.

Anmälan till uppföljningskursen görs genom Vuxenskolan när de släpper sin kurskatalog för höstterminen.