Lagar och regler

Som biodlare behöver du känna till några lagar och regler. Vad som är relevant för just dig beror på hur du bedriver din biodling. De viktigaste reglerna i bisjukdomslagen och bisjukdomsförordningen måste alla biodlare känna till.

Tips! verksamt.se finns en checklista för att få koll på alla tillstånd och aktuella regler som gäller just din biodling.

Bisjukdomar

Bekämpningen av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är allvarliga och smittsamma. De regleras i lagar och förordningar.

  • Om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.
  • Om du behöver flytta bin, vax, honungsramar, avfall från biodling eller biredskap över en församlingsgräns under perioden 1 april-30 september så måste du kontakta bitillsynsmannen och få dina bisamhällen besiktade.

Anmäl uppställningsplats

När du startar eller övertar en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Därefter ska uppställningsplatser anmälas vart tredje år.

Detta behöver göras för att utbrott av smittsamma bisjukdomar ska kunna kontrolleras. När du anmäler uppställningsplats hjälper du alltså andra biodlare.

  • Anmäl uppställningsplats här.

Regler för honungsproduktion och -försäljning

Honung är ett livsmedel och ska därför hanteras med noggrannhet.

  • Bihusesyn är ett enkelt sätt att säkerställa att din honung produceras på ett säkert sätt. Biodlare bör läsa och genomföra den årligen.
  • Regler för honungsbedömning behöver du följa för att få din honung godkänd.

Detaljerade regler om livsmedel och honung:

Läs mer

Joprdbruksverkets sida om regler för biodling.

Läs mer om lagar och regler här.