Lagar och regler

Som biodlare behöver du känna till några lagar och regler. Vad som är relevant för just dig beror på hur du bedriver din biodling. De viktigaste reglerna i bisjukdomslagen och bisjukdomsförordningen måste alla biodlare känna till.

Tips! verksamt.se finns en checklista för att få koll på alla tillstånd och aktuella regler som gäller just din biodling.

Bisjukdomar

Angrepp av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster är allvarliga och smittsamma. Bekämpning av dessa regleras i lagar och förordningar.

Observera! Föreningen rekommenderar att bisamhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare ska besiktigas. Läs mer på sidan om besiktning inför försäljning till nybörjare.

Som biodlare i Uppsala ska du

 • anmäla till länsstyrelsen i Stockholm var dina bisamhällen är uppställda, och därefter anmäla vid flytt eller nedläggning (detta gör du här),
 • anmäla till tillsynsman eller länsstyrelsen i Stockholm om du misstänker att dina bin har någon smitta (kontaktuppgifter till bitillsynsmän finns här),
 • förvara vax, honung och begagnad utrustning så att bin inte kommer åt det,
 • få tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor, redskap och liknande ur ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta av varroa, amerikansk yngelröta eller trakékvalster (kontaktuppgifter till bitillsynsmän finns här). Ska du flytta inom ett sådant område behövs inget tillstånd, men det finns begränsningar för en bigård som konstaterats smittad av amerikansk yngelröta.

Områden kring bigård som konstaterats smittad av amerikansk yngelröta kallas för skyddsområde (minst 3 km radie kring bigården) och övervakningsområde (minst 10 km radie kring bigården). Kartor över bitillynsdistrikt, smittförklaringar med mera.

 • Läs mer om vad bitillsynsmannen gör här.
 • Läs de fullständiga reglerna här.

Regler för honungsproduktion och -försäljning

Honung är ett livsmedel och ska därför hanteras med noggrannhet. Du som säljer eller ger bort honung är skyldig att känna till och följa lagar och riktlinjer.

 • Bihusesyn är ett enkelt sätt att säkerställa att din honung produceras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning. Varje biodlare bör läsa och genomföra den årligen.
 • Branschriktlinjerna Säker honung är en detaljerad vägledning.
 • Regler för honungsbedömning behöver du följa för att få din honung godkänd.
 • Samlad information hos Livsmedelsverket om produktion och försäljning av honung.
 • Den som producerar mer än 500 kg honung per år ska registrera sig som primärproducent hos Länsstyrelsen. Läs mer.

Märk etiketten rätt

Reglerna för märkning av honungsburkar gäller honungsproducenter som är registrerade livsmedelsföretag (se ovan). Det kan ändå vara bra för mindre biodlare att följa reglerna.

Detaljerade regler om livsmedel och honung