Årsmöte 2021 hålls den 27 november

Föreningens årsmöte hålls i år den 27 november i Åkerby bygdegård (Hjälmsta 6), kl 13. Föreningen bjuder på mat och vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmäl dig till årsmötet här, senast den 20 november.

Det går bra att lämna in honung för bedömning vid årsmötet. Detta blir årets sista inlämning. Läs mer på sidan om honungsbedömning.

Kallelse skickas ut till medlemmar tre veckor före årsmötet. 

Lämna in årsrapporten

Nu är det dags att lämna in årsrapport för året. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla lämnar in rapport.

Sista dag att lämna in årsrapporten är samma dag som föreningens årsmöte, se datum i kalendariet. Detta gäller oavsett om du lämnar digitalt eller på papper.

Har du inga bin – svara ändå och ange 0 i formuläret.

Svaren anonymiseras vid sammanställning.

Enklast fyller du i enkäten i formuläret nedan. Vill du fylla i på papper så ska du senast lämna in enkäten på årsmötet. Pappersenkät finns i oktobernumret av Bitidningen.

Resultat av honungsbedömning september

33 burkar hade lämnats in. En fjärdedel av burkarna (8 st) blev underkända på grund av:

  • Partiklar 6 st
  • Förpackning 2 st (för liten burk resp halvfylld begagnad burk med etikett)

Två kandidater utsågs till tävlingen Upplands bästa honung. 

Honungsbedömning är en kvalitetssäkring. Läs mer på sidan om honungsbedömning.

Nästa tillfälle att lämna in honung för bedömning är på årsmötet 2021.

Sammanfattning av styrelsemöte 14/9 2021

Datumet för årsmötet har ändrats till 27/11 och Åkerby bygdegård är bokad. En föreläsning kring vildbin kontra honungsbin planeras.

Få anmälningar till Fortsättningskursen. Cecilia skickar ut påminnelse med länk.

Det lutande golvet försvårar städningen av slungrummet. Vi bör ta in offert för byte av plastmatta.

Diskussion kring rollfördelning och ansvar mellan styrelse och de olika kommittéerna.

Slungbokning stängd fr om 1 okt

Slungrummet och de handdrivna slungorna går att boka fram till och med den sista september varje år.

Vid frågor, kontakta ansvarig för bokningssystemet eller bigårdskommittén.

Fortsättningskurs i oktober

I år kommer vi att göra ett nytt försök att starta en fortsättningskurs. Den är avsedd för biodlare som har minst ett par års erfarenhet. Kursen har fungerat bäst de år vi har haft en blandning av relativt nya biodlare och biodlare med lång eller mycket lång erfarenhet.

Du anmäler dig på vuxenskolans hemsida.

Kursen startar den 19 oktober och utgörs av 5 kurstillfällen. Den kommer att ligga på måndagskvällar och ungefär var tredje vecka. Ta alltså chansen att förbättra dina kunskaper!

Toaletten invigd

Den nya förbränningstoaletten i föreningsbigården blev högtidligen invigd med bandklippning vid senaste styrelsemötet.

Toaletten är låst. Kod till låset skickas automatiskt ut till den som bokar slungrummet.