Registrera dig om du producerar över 500 kg honung

Sedan den 7 december 2020 ska alla biodlare som levererar mer än 500 kg honung per år till konsument eller butik registrera sig hos Länsstyrelsen. Den tidigare gränsen var 1000 kg. Detta gäller oavsett om du tar betalt för honungen eller inte.

Levererar du på ett år över 1000 kg honung till konsument eller butik ska du också vara registrerad hos kommunen. Även detta gäller oavsett om du tar betalt för honungen eller inte.

Läs mer hos Länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Produktion av ren honung räknas som “primärproduktion.” Vill du leverera honung med smaktillsatser, honung som kommer från någon annans biodling, med mera, så gäller andra regler.

Registrering hos Länsstyrelsen görs här.

Årsmötet hålls endast via Zoom

Årsmötet den 21 november hålls endast via Zoom. Länk och lösenord skickas ut till medlemmar och går även att nå via denna sida.

Tidigare information om fysiskt möte gäller inte längre.

Årsmöteshandlingar finns på denna sida.

Se till att uppdatera dina kontaktuppgifter i medlemsregistret för att inte missa viktig information. Läs här hur du gör.

Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk.

Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar.

Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen i slungrummet från livsmedelsinspektörer som var på studiebesök i bigården.

Dags för årets sista honungsbedömning

Visst vill du kunna vara stolt över din honung och ha nöjda kunder? Ett sätt att säkra din honungs kvalitet är att lämna in en burk till föreningens kostnadsfria honungsbedömning.

Du kan lämna in din burk på Jälla den 24/11 kl 17-18 eller i samband med vaxsmältningen. Ingen burkinlämning vid årsmötet 2020!

Läs reglementet innan du lämnar in din honung för bedömning. Tänk på att det finns regler även när det gäller förpackningen.

Läs mer om honungsbedömningen.

Uppföljning av medlemsundersökningen

Under året har styrelsen och berörda kommittéer arbetat med resultatet av den medlemsundersökning som genomfördes hösten 2019. Medlemmarna har inbjudits att komma med inspel inför diskussionerna.

En sammanfattning finns på sidan om medlemsinflytande.

Lämna in årsrapport 2020

Nu är det dags att lämna in årsrapport för året. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla lämnar in rapport.

Sista dag att lämna in årsrapporten är samma dag som föreningens årsmöte, se datum i kalendariet. Detta gäller oavsett om du lämnar digitalt eller på papper.

Har du inga bin – svara ändå och ange 0 i formuläret.

Svaren anonymiseras vid sammanställning.

Enklast fyller du i enkäten i formuläret nedan. Vill du fylla i på papper så ska du senast lämna in enkäten på årsmötet, den 16 november. Pappersenkät finns i oktobernumret av Bitidningen.