Slungrummet ej bokningsbart på tisdagskvällar

Vill du som är medlem boka slungrummet på tisdagar så gäller din bokning från och med i år endast fram till kl 16.

På tisdagskvällar behövs slungrummet för arbete i föreningsbigården. Du kan alltid kontakta bigårdskommittén på bigard@uppsalabiodlare.se för att höra om du kan vara kvar längre.

Bokning av slungrummet övriga dagar gäller som tidigare ett helt dygn, kl 00-24. Även låneslungor bokas ett dygn, men kl 18-18. All information om din bokning finns i bokningsbekräftelsen.

Du kan boka slungrummet från och med den första onsdagen i juni. Läs mer om bokning av slungrum och slungor.

Plats för kupor i Rasbo

Plats finns för bin i Rasbo. Från fastighetsägaren:

”Undrar om nån vill ställa upp ca 2 kupor hemma hos mig. Köper även gärna hela eller delar av honungen som kuporna levererar.”

Kontakta föreningen om du är intresserad.

Uppställningsplats i Dannemora

”Vi har en hektar tomt i Dannemora där vi gärna hade haft någon bikupa stående. Gammal torpmiljö med lite bebyggelse. Kringgärdat av betesängar och odlade åkrar, jag tror de närmaste är ekologiskt odlade. På vår mark finns fruktträd, liten slåtteräng med mängder av blommor, många blommande lövträd som kastanj och syren. Gott om vilda blommor på sommaren. Finns även en liten damm. Närmaste bikupa är ca en kilometer norrut så vitt jag vet. Vi använder inga gifter i trädgården.”

Kontakta föreningen för kontaktuppgifter.

Lämna in årsrapporten

Nu är det dags för medlemmar i föreningen att lämna in årsrapport för året. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapport.

Sista dag att lämna in årsrapporten är samma dag som föreningens årsmöte, se datum i kalendariet. Detta gäller oavsett om du lämnar digitalt eller på papper.

Har du inga bin – svara ändå och ange 0 i formuläret.

Svaren anonymiseras vid sammanställning.

Enklast fyller du i enkäten i formuläret nedan. Vill du fylla i på papper så ska du senast lämna in enkäten på årsmötet. Pappersenkät finns i oktobernumret av Bitidningen.

Honungsbedömning och tävlingen Distriktets godaste honung

I år finns två tillfällen att lämna in honung för bedömning.

Honung som ska bedömas vid det första tillfället lämnas in den 5 september klockan 17-18 på Jälla och är med och tävlar om titeln Distriktets godaste honung.

Det andra tillfället att lämna in honung är vid årsmötet den 18 november.

Läs reglementet innan du lämnar in din honung för bedömning. Tänk på att det finns regler även när det gäller förpackningen. All information finns på sidan om honungsbeömning.

Årsmöte 2023 hålls den 18 november

Föreningens årsmöte hålls i år den 18 november i Åkerby bygdegård (Hjälmsta 6), kl 13. Föreningen bjuder på mat.

Det går bra att lämna in honung för bedömning vid årsmötet. Detta blir årets sista inlämning. Läs mer på sidan om honungsbedömning.

Kallelse skickas ut till medlemmar tre veckor före årsmötet. 

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Anmäl dig till årsmötet här, senast den 11 november. Lösenordet står i kallelsen.