Webbinarium med bin i centrum

Vilken roll spelar bina i det moderna jordbrukslandskapet? Vilka hot finns mot bina? Vilka naturvårdsinsatser görs och vad kan vi som privatpersoner göra för att hjälpa bina?

Dessa frågor och många fler kommer diskuteras när Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap & Allmänhet bjuder in till webbinarium.

Den 21 april 2021, kl 13-15, via Zoom.

Läs mer.

Digital biodlingskonferens

Uppsala Biodlaredistrikt arrangerar en digital biodlingskonferens lördagen den 24 april.

Örjan Ceder kommer att prata om hur man utvecklar metoder och selekterar för att få fram bin med egenskaper som är anpassade till dagens biodling. Du kommer att få tips/råd för att utveckla din egen biodling med drottningavel.

Björn Lagerman kommer att visa hur man kan använda appen BeeScanning för diagnostik.

Läs mer i inbjudan.

Sammanfattning av honungsbedömningen 2020

Av totalt 41 inlämnade burkar för bedömning hösten 2020 godkändes 32 stycken. Väsentligt större andel godkändes vid bedömningen i december jämfört med september.

Likt tidigare år är det partiklar (=skräp) i honungen som gjort att burkar underkänts.

Några burkar hade ett mer eller mindre tjockt skumlager, eller var påtagligt bubblig på ytan. Honung har inte underkänts av dessa skäl. Kontakta gärna honungsbedömningskommittén om din honung blir skummig, så kan vi hjälpas åt med problemet. Kontaktformulär finns i det gula fältet längre ner.

Tips inför årets säsong

  • Det är inte ok med prickig honung! Sila noga, skumma vid behov och använd bara rena burkar.
  • Rätt vikt är viktigt! Enligt reglementet ska burkarna vara fyllda till rätt nettovikt. Väg burkarna när du tappar upp honung.
  • Tänk på inte kladda ner burkens insida (”halsen” och locket). Förvara burken rakt. Flera inlämnade burkar var påtagligt kladdiga. Det står inget om det här i reglerna, men kladd ger ett dåligt intryck.
  • Se till att lämna med de blanketter som krävs.
  • Läs all vår info om honungsbedömning.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år.

Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till förmedling av samhällen.

Underhåll av föreningsbigården planeras ske under arbetsdagar i maj och juni, med bl a takreparation på gamla huset och bygge av en toalett.

En ny stationsparad drottning kommer att köpas in till bigården. Liksom tidigare kan medlemmar utnyttja henne för att dra upp egna drottningar.