Stationsparad drottning i föreningsbigården

Föreningen köpte 2019 en stationsparad drottning till Jälla, en buckfastdrottning parad på Hasslö. Medlemmar kan kostnadsfritt ta ägg från denna drottning för en egen drottningodling.

Detta kan gå till på två sätt. Kontakta Jonathan Alvarsson i förväg om du vill göra något av nedanstående.

 1. Du åker dit en tisdagskväll och får hjälp att skära ut en vaxruta med ägg, som du sedan placerar i ett eget samhälle.
 2. Du åker dit en tisdagskväll och får hjälp att placera drottningen i din egen medtagna NC-kassett. Du åker sedan dit morgonen efter, släpper ut drottningen och tar med dig kassetten hem. Bor du i skydds- eller övervakningsområde för amerikansk yngelröta så gäller regelsystemet.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning.

Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick.

En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna. Vi ska undersöka om man kan göra en utbyggnad med förbränningstoa.

Utrustningen för pollenanalys är nu i stort sett intrimmad och instruktioner finns framtagna. Medlemmar kan boka genom att kontakta Mats Kihlén.

Biforbeställning 2020

Även i år samordnar föreningen Biforbeställning till de medlemmar som önskar. I år kommer Bifor endast att kunna hämtas vid föreningslokalen i Jälla.

Nya städinstruktioner för slungrummet

Instruktion vid hyra av slungrum, juni 2020

Välkommen att använda vårt fina föreningsslungrum!

Boka slungrummet här.

 • Det här behöver du ha med dig själv:
  • Silar
  • Honungskärl
  • Huvudbonad
 • Det här finns att låna:
  • Avtäckningsbricka
  • Ställ för ramar
  • Avtäckningsgafflar
  • Mindre hink att transportera honung från slungan till din sil med
  • Foppatofflor och förkläde
  • Refraktometer (mäter i Brix men det finns en tabell för % vatten i honung)
 • Se till att du har flyttningstillstånd om du behöver
 • Ramar/lådor som tas till Jälla ska vara bifria
 • Sätt på varmvattenberedaren i slungrummet
 • Det är fyraramarsslungan som får användas. Den är inte självvändande.
  • För att kunna starta den måste man först trycka på stop så att enabled lyser grönt
  • Sedan måste man fälla ut den gröna armen över locket så att den låser innan det går att starta slungan
 • Efter avslutad slungning: ta hem all din honung i egna förvaringskärl
 • Efter slungning ska slungan spolas ren, oavsett om den var rengjord eller ej när du började 
  • Slungan rengörs med enbart vatten, kallt eller ljummet, utan diskmedel eller liknande. Använd duschkabinens slang och ställ en hink under slungans kran. Om du behöver montera isär slungan för att få rent den så sätt ihop den igen. Lämna slungan öppen (både locket och kranen) tills att den torkat.
 • Diska övrigt material som du använt och ställ i diskstället så att det torkar. Vaxrester får inte sköljas ut i något av avloppen utan diska i en hink och häll vatten med vax ute.
 • Våttorka bänkar (samt, vid behov, utvalda väggytor vid avtäckningen osv), diskbänk och golv
  • Golvet har inte en bra lutning mot golvbrunnen så spola inte vatten på golvet och kontrollera så att det inte blir vatten stående någonstans längs någon vägg.
 • Rengör använd städutrustning och placera den så att den kan torka; kort sagt, lämna slungrummet som du själv vill finna det!
 • Stäng av varmvattenberedaren

Lycka till med den fortsatta hanteringen av din honung och välkommen tillbaka!

Om något gått sönder eller något förbrukningsmateriel tagit slut, vänligen meddela Bigårdskommittén.

Uppställningsplats finns i Luthagen

En fastighetsägare i Luthagen vill gärna ha bikupor på en obebyggd större tomt.

Kontakta föreningen med formuläret i det gula fältet nedan om du är intresserad, så förmedlar vi kontakten.

Nu blir slungrummet ännu bättre

Medlemsundersökningen visade att slungrummet betraktas som en bra resurs, men att det är ostädat och svårt att hitta saker. Efter rundvandring vid styrelsemötet i april föreslogs följande åtgärder:

 • Gallerhylla ovanför diskbänken.
 • Inköp av etikettmaskin.
 • Våtdammsugare till golv och för att suga upp vaxrester ur avloppet.
 • Myggfönstren måste lagas.
 • Duschkabinen borde monteras på en benställning så att man kan städa under, eller vara mer mobil så att den lätt kan flyttas.
 • Nya städinstruktioner.

Åtgärderna genomförs under arbetsdag den 13 juni. Anmäl dig till arbetsdagen till Jan.

Jan Rosenfeld
Ordförande, utbildningsansvarig
018-37 08 57, 0705-43 54 41
jan.rosenfeld@telia.com
Marielund/Funbo

Öppet hus inställt

Öppet hus i föreningslokalen ställs in denna säsong på grund av corona.

Den information som gått ut tidigare gäller inte längre.

Vid frågor, kontakta bigårdskommittén.

Sammanfattning av styrelsemöte 21/4 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juni-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Reglerna för honungsbedömning har uppdaterats på hemsidan. De nya reglerna har arbetats fram av SBR och gäller från 1 maj.

Det har varit en hel del diskussion kring inspektion av samhällen som säljs till nybörjare, fr a bland olika bitillsyningsmän. Föreningen beslutade att fortsätta att erbjuda tjänsten och utvärdera senare.

Starten för Öppet hus skjuts till 2 juni och regler för hantering av corona-risk införs. Man skall bl a se till att dräkterna vädras och att det inte blir trängsel.

Uppföljning av Medlemsundersökningen fortsatte med Slungrum och bokning. Praktiska förändringar för att skapa bättre plats, renlighet och ordning togs fram.

Ultuna Egendom har skickat en inbjudan till Distriktet angående samhällen för pollinering av vitklöver. Såväl fröodlarna och biodlarna brukar tjäna bra på sådana samarbeten, men det krävs väldigt många kupor.

Många marknadstillfällen kommer att ställas in p g a corona-situationen, bl a Kosläppet och Husaby Marken. Föreningen bör hitta nya kanaler för att sälja honungen.

 

Sammanfattning av styrelsemöte 18/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juni-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Vårmötet hölls i år i form av en exkursion vid Hjälstaviken den 17 maj. Ca 10 medlemmar deltog efter många sena avhopp. Alexandra Holmgren visade pollinerande (och andra) växter och Jan Rosenfeld guidade bland fåglarna.

Kurserna till sommaren blir av, men med förändringar av drottningsodlingskursen.

Vaxhanteringen har i stort sett fått bra kritik i medlemsundersökningen. Vi bör dock schemalägga tidigare och engagera fler personer som kan hjälpa till. Avgiften bör hållas på samma nivå.

Inköp av Bifor bör erbjudas medlemmarna även i år. Vi begär in offerter från Bromans och LPs. En synpunkt var att hinkarna var för höga för lågnormallådor förra året. Om vi kan komma upp i volym vore det bättre att beställa en tank.

Eftersom många marknadsevenemang nu ställs in bör vi försöka sälja via Reko-Ringen och gårdsbutiker. Marknadsgruppen ansvarar.