Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år.

Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till förmedling av samhällen.

Underhåll av föreningsbigården planeras ske under arbetsdagar i maj och juni, med bl a takreparation på gamla huset och bygge av en toalett.

En ny stationsparad drottning kommer att köpas in till bigården. Liksom tidigare kan medlemmar utnyttja henne för att dra upp egna drottningar.