Honungsbedömning – en kvalitetssäkring

Visst vill du kunna vara stolt över din honung och ha nöjda kunder? Ett sätt att säkra din honungs kvalitet är att lämna in en burk till föreningens honungsbedömning.

Från och med den 1 maj 2020 gäller ett nytt reglemente för honungsbedömning inom Biodlarna (SBR). De nya reglerna ska ta hänsyn till och lyfta fram mångfalden inom svensk honung, och därmed höja den lokala honungens status.

Reglerna för vilken honung som underkänns är desamma som tidigare. Genomförd Bihusesyn kommer även i fortsättningen vara ett krav.

Honungsbedömningen är kostnadsfri.

Ta hjälp av honungsbedömningen!

Genom att lämna in honung för bedömning kan du få ett kvitto på att din honung uppfyller obligatoriska krav. 

De nya reglerna för honungsbedömning går, utöver att säkra krav på renhet och vattenhalt, ut på att uppmärksamma honungens egenskaper: färg, konsistens och hårdhet beskrivs. Men utan krav på att det ska vara på ett visst sätt. Även karaktären på honungens smak och doft noteras, men får inte vara för honung ”främmande”.

Bedömningstillfällen

Föreningen anordnar som regel två tillfällen för honungsbedömning på hösten; i september och efter årsmötet. Dessa tillfällen annonseras på hemsidan och i Bidraget.

Honung som lämnas in vid bedömningen i september är även med i tävlingen Distriktets godaste honung.

Var noga med hanteringen

Honung är ett livsmedel. Var därför noga med hur du hanterar honungsramar, honung, förpackningsmaterial och redskap – från kupa till burk. Då kan vi gemensamt hålla en hög kvalitet på vår lokala honung. Använd gärna den här enkla checklistan.

Enkel checklista

Genomgående

 • Genomför Bihusesyn årligen och åtgärda eventuella brister. Det är krav för godkänd honungsbedömning.

Vid slungning

 • Städa lokalen noga. Använd hårnät och tänk på hygienen.
 • Sila honungen med grovsil och finsil. Låt honungen självrinna genom silen.
 • Sätt på locket på honungskärlet vid förvaring.

Vid tappning

 • Städa lokalen noga. Använd hårnät och tänk på hygienen.
 • Använd endast burkar som inte använts till annat än honung (godkända förpackningar).
 • Kolla redskap noga om du rör honungen så att det inte finns lösa partiklar som kan trilla ner i honungen
 • Skumma honungen om det är mycket skum.
 • Kontrollera att varje burk är ren innan du fyller den med honung.
 • Fyll varje burk till rätt mängd. Använd våg.
 • Peta inte i burken. Förvara tomma burkar uppochned.

Vid inlämning av burk för bedömning

 • Läs och följ reglementet. Kom ihåg att det finns regler även för förpackningen. Se nedan.
 • Lämna in burk tillsammans med ifyllt honungsbedömningskort för medlem. Se nedan.
 • Ifylld Bihusesyn ska bifogas vid inlämningen eller skickas till föreningen. Se nedan.

Regler vid bedömning

Läs på i honungsbedömningsreglementet vad som gäller.

Förpackning

 • Godkänd provförpackning är glasburk och helt transparent plastburk i storlekarna 350, 500 och 700 gram.
 • Förpackningen ska vara ny, oanvänd och ren samt utan etikett.
 • Burken ska vara uppfylld till sin nettovikt. Läs om regler för tillåten avvikelse från nettovikt.
 • Namnet på burkens ägare är hemligt under bedömningen.

Bihusesyn

För att få ett godkänt honungsprov krävs att årets Bihusesyn ska vara genomförd och ifylld. Den kan visas upp när burken lämnas in eller skickas till föreningen på info@uppsalabiodlare.se.

Läs mer och ladda ner Bihusesyn.

Honungsbedömningskort

Honungsbedömningskort för medlem ska lämnas in tillsammans med burken. Ladda ner det här.

Kom ihåg att fylla i:

 • namn
 • medlemsnummer
 • om du utfört bihusesyn
 • om honungen är hanterad av dig från kupa till burk
 • e-postadress

Vill du ha tillbaka honungsbedömningskortet på papper, så lämna med ett frankerat och adresserat kuvert tillsammans med burken. I annat fall får du besked per e-post.

Kontakta honungsbedömningskommittén

info@uppsalabiodlare.se eller använd formuläret i det gula fältet nedan.