Honungsbedömning

Godkänt resultat vid honungsbedömning är ett krav för få köpa Biodlarnas etikett. Både honung och förpackning måste uppfylla de krav som framgår av honungsbedömningsreglementet. 

Honung kan lämnas in för bedömning till tillfällen som annonseras på hemsidan och i Bidraget. Endast honung som lämnas in vid septembertillfället är med och tävlar om titeln Upplands bästa honung.

Regler vid bedömning

Läs på i honungsbedömningsreglementet vad som gäller.

Ett nytt reglemente för honungsbedömning kommer att användas från och med 2020. I bedömningen kommer bland annat färg och konsistens beskrivas. Syftet är att uppmuntra variation och karaktärisering. Reglerna för vilken honung som underkänns är desamma som tidigare. Genomförd Bihusesyn kommer även i fortsättningen vara ett krav.

I svensk honungstradition ingår att producera en kristalliserad honung av en jämn och slät kvalitet. Honung producerad i Sverige kan i undantagsfall förbli flytande under en längre tid. Därför finns möjligheten att få flytande honung bedömd, liksom nyslungad honung.

Förpackning

  • Godkänd provförpackning är glasburk och helt transparent plastburk i storlekarna 350, 500 och 700 gram.
  • Förpackningen ska vara ny, oanvänd och ren samt utan etikett.
  • Burken ska vara uppfylld till sin nettovikt.
  • Namnet på burkens ägare är hemligt under bedömningen.

Honungsbedömningskort

Honungsbedömningskort ska lämnas in tillsammans med burken. Ladda ner det från SBR här.

Vill du ha tillbaka honungsbedömningskortet i original, så lämna med ett frankerat och adresserat kuvert tillsammans med burken. I annat fall får du besked per e-post.

Bihusesyn

För att få ett godkänt honungsprov krävs även att årets Bihusesyn ska vara genomförd och ifylld. Den kan visas upp när burken lämnas in eller skickas till föreningen på info@uppsalabiodlare.se.

Läs om Bihusesyn

Kontakta honungsbedömningskommittén

info@uppsalabiodlare.se eller använd formuläret i det gula fältet nedan.