Sammanfattning av styrelsemöte 14/9 2021

Datumet för årsmötet har ändrats till 27/11 och Åkerby bygdegård är bokad. En föreläsning kring vildbin kontra honungsbin planeras.

Få anmälningar till Fortsättningskursen. Cecilia skickar ut påminnelse med länk.

Det lutande golvet försvårar städningen av slungrummet. Vi bör ta in offert för byte av plastmatta.

Diskussion kring rollfördelning och ansvar mellan styrelse och de olika kommittéerna.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/8 2021

Toaletten är nu färdig att använda efter att elen har installerats av behörig elektriker. Instruktion för användning finns, liksom möjligheter till handtvätt.

Förberedelser för Botans Dag och diskussion kring talare till årsmötet i november.

En middag för föreningens funktionärer kommer att anordnas den 12 september.

Den nya ”Handbok i bihälsa” är utmärkt och styrelsen beslutade att köpa in ett antal ex som vi kan sälja vidare till kursdeltagare och andra medlemmar.

Planering för vaxsmältningen vecka 44 och 45.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2021

Botans Dag är nu planerad till den 5/9. Anmälningsblanketten har kommit. Vi behöver nyslungat till Botans Dag och Stadsskogens Dag, om den blir av. Cecilia inventerar lagret av övriga produkter. Beslutades att höja priserna på honung till 100:- för 700g, och motsvarande för övriga.

Jan har beställt en ny stationsparad drottning. Den nuvarande har varit mycket bra, lugn och har producerat mycket honung. Vidare har vi köpt 5 bruksdrottningar.

En rostfri hink med bottenring har köpts till slungrummet. Batterier till vågen, diskborstar samt ny duschslang med reglerbart munstycke behövs också.

Hemsidan borde ha en sammanfattande information på engelska.

Sammanfattning av styrelsemöte 10/5 2021

Förberedelser och inköp av material till toalettbygget. Det kommer att bli en tillbyggnad till nya huset på norrsidan, med plats för en förbränningstoalett. Arbetsdagen hålls 12 juni, med 19 juni som reserv.

Sommarkurserna är fulltecknade med väntelista.

Det är fortfarande oklart om några av de större marknadsdagarna blir av, t ex Botans Dag och Stadsskogens dag. Vi kommer sälja den första skörden genom samma kanaler som förra året, men avvakta senare slungning tills vi vet mer. Det finns inga stora mängder honung kvar från förra säsongen.

Vi behöver en skriftlig instruktion till den elektriska vaxsmältaren, samt nya hinkar och honungskärl till slungrummet.

Sammanfattning av styrelsemöte 20/4 2021

Kurserna i drottningodling måste tyvärr ställas in i år, eftersom ingen av lärarna är tillgängliga.

Öppet Hus i början av säsongen kommer också att ställas in tills Corona-restriktionerna lyfts.

Behovet av nya mentorer till deltagarna i nybörjarkurserna skall undersökas.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/3 2021

Planeringen av den kommande säsongen är mycket osäker, t ex vad gäller marknadsaktiviteter som Botans och Stadsskogens Dag. Den planerade studieresan till Litauen måste tyvärr skjutas upp till nästa år.

Vårens kurser tillsammans med Vuxenskolan hålls med vissa begränsningar av antal deltagande och delvis på distans. Deltagarna kommer få tillgång till mentorer och möjlighet till förmedling av samhällen.

Underhåll av föreningsbigården planeras ske under arbetsdagar i maj och juni, med bl a takreparation på gamla huset och bygge av en toalett.

En ny stationsparad drottning kommer att köpas in till bigården. Liksom tidigare kan medlemmar utnyttja henne för att dra upp egna drottningar.

Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk.

Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar.

Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen i slungrummet från livsmedelsinspektörer som var på studiebesök i bigården.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Vi har lyckats sälja merparten av honungen från föreningens bigård. Kvar finns endast det som behövs till vårens aktiviteter. Stort tack till Marknadsgruppen och Bigårdskommittén!

Utlämningen av Bifor från gemensam tank fungerade bra och inget röveri utlöstes i föreningsbigården.

Föreningen ska försöka utöka föreningslokalen med en förbränningstoalett inför nästa säsong.

Det har varit ovanligt stort tryck på slungrummet i år. Trots förbättringar med bl a hyllor och renare golvyta är det fortfarande vissa problem med städningen. Tydligare information och klarare rutiner för uppföljning kommer att ske.

Sammanfattning av styrelsemöte 12/8 2020

Bifor ska levereras via en tank på Jälla den 14 augusti. Priset är 160 kr per hink, som man alltså får ta med själv.

Bigården har hittills producerat ca 350 kg honung från kurssamhällena. Trots avsaknaden av de vanliga marknadsaktiviteterna i år – Botans dag, Stadsskogens dag etc har alla ställts in – har vi lyckats sälja en hel del. Intäkterna kommer dock att bli lägre än ett normalt år.

Planering för att kunna hålla årsmötet på ett säkert sätt. Preliminärt datum är den 21 november.

Sammanfattning av styrelsemöte 16/6 2020

Slungrummet har nu snyggats i enlighet med kommentarerna i medlemsundersökningen, bl a med nya hyllor och borttagande av föremål på golvet för att underlätta städning.

Till hösten kommer vi att beställa Bifor i tank så att medlemmar får hämta egna hinkar. Mer information i separat utskick.

En toalett har framförts som ett önskemål från kurserna. Vi ska undersöka om man kan göra en utbyggnad med förbränningstoa.

Utrustningen för pollenanalys är nu i stort sett intrimmad och instruktioner finns framtagna. Medlemmar kan boka genom att kontakta Mats Kihlén.