Besiktning inför försäljning till nybörjare

Enligt gällande regler för bisjukdomskontroll görs ingen kontroll när nybörjare köper bin. Föreningen rekommenderar att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas av en bitillsynsman.

De regler som gäller sedan 1 januari 2019 gör att det inte finns någon kontroll av sjukdomsläget vid försäljning av bin. Reglerna innebär i korthet att du endast behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin från ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats. Läs mer om reglerna här.

Under de senaste åren har vi haft ett antal försäljningar av samhällen med så mycket varroa att samhällena varit nära kollaps eller till och med har kollapsat efter försäljningen.

Vi rekommenderar att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas av en bitillsynsman för varroaläget och andra sjukdomar. Besiktning sker med föreningens egen blankett.

Besiktningen kommer att kosta uppskattningsvis 300-400 kr per besiktningstillfälle (för bitillsynsmannens arbetstid inkl restid, samt milersättning).

Kontakta föreningen eller din bitillsynsman för besiktning.