Besiktning inför försäljning till nybörjare

Enligt gällande regler för bisjukdomskontroll görs ingen kontroll när nybörjare köper bin. Föreningen rekommenderar att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas genom föreningens försorg.

De regler som gäller sedan 1 januari 2019 innebär i korthet att du endast behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin från ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats. Läs mer om reglerna här.

Under de senaste åren har vi haft ett antal försäljningar av samhällen med så mycket varroa att samhällena varit nära kollaps eller till och med har kollapsat efter försäljningen.

Vi rekommenderar att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas för varroaläget och andra sjukdomar. Besiktning sker med föreningens egen blankett.

Kontakta föreningen för besiktning.

Pris

  • Reskostnad 1.85 kr/km + 169 kr/tim.
  • 1 samhälle 100 kr + restid och reskostnad
  • 2-3 samhällen 200 kr + restid och reskostnad
  • 4-6 samhällen 400 kr + restid och reskostnad
  • 7-10 samhällen 600 kr + restid och reskostnad
  • Mer än 10 samhällen: kostnad enligt överenskommelse