Besiktning inför försäljning till nybörjare

Enligt de regler för bisjukdomskontroll som trädde i kraft den 1 januari 2019 så görs ingen kontroll av sjukdomsläget när nybörjare köper bin. Föreningen har därför beslutat att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare ska vara besiktigade av en bitillsynsman. Besiktningen bekostas av säljaren.

De regler som gäller sedan 1 januari 2019 gör att det inte finns någon kontroll av sjukdomsläget när nybörjare köper bin. Reglerna innebär i korthet att du endast behöver besiktiga om du säljer eller flyttar bin från ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats. Läs mer om reglerna här.

Under de senaste åren har vi haft ett antal försäljningar av samhällen med så mycket varroa att samhällena varit nära kollaps eller till och med har kollapsat efter försäljningen.

Vi har därför beslutat om att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare ska vara besiktigade. Besiktningen kommer att skötas en bitillynsman. Utöver den vanliga besiktningen kommer besiktningsmannen även att kolla varroaläget och andra sjukdomar.

Besiktningen bekostas av säljaren och kommer att kosta uppskattningsvis 200-400 kr per besiktningstillfälle (för bitillsynsmannens arbetstid inkl restid, samt milersättning).

Den som vill sälja bin till nybörjare utan besiktning får ordna föräljningen utan föreningens medverkan.