Besiktning inför försäljning till nybörjare

Enligt gällande regler för bisjukdomskontroll görs ingen kontroll när ett bisamhälle byter ägare. Föreningen rekommenderar dock att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas genom föreningens försorg.

Enligt gällande regelverk behöver du besiktiga bisamhällen endast om du avser att sälja eller flytta bin från ett område där amerikansk yngelröta misstänks eller har konstaterats. Läs mer om reglerna här.

Under de senaste åren har ett antal nybörjare köpt samhällen som visat sig vara så hårt angripna av varroa att samhällena varit nära kollaps eller till och med har kollapsat efter försäljningen.

Vi rekommenderar därför att samhällen som förmedlas av föreningen till nybörjare besiktigas för varroaläget och sjukdomar. Besiktning dokumenteras med föreningens egen blankett.

Kontakta föreningen eller en bitillsynsman direkt för besiktning.

Pris

  • Reskostnad 1.85 kr/km + 169 kr/tim.
  • 1 samhälle 100 kr + restid och reskostnad
  • 2-3 samhällen 200 kr + restid och reskostnad
  • 4-6 samhällen 400 kr + restid och reskostnad
  • 7-10 samhällen 600 kr + restid och reskostnad
  • Mer än 10 samhällen: kostnad enligt överenskommelse