Bigården i Jälla

Uppsala Biodlareförening har en bigård i Jälla strax utanför Uppsala. Här har vi bikupor med buckfastbin. Kuporna används för undervisning i biodling, produktion av honung och drottningodling. Vi säljer även honung.

Resurs för medlemmarna

I bigården och föreningslokalen finns

Det är också i bigården som de praktiska momenten i biodlingskurserna sker, liksom den årliga gemensamma vaxhanteringen.

Öppet hus

Under säsongen har vi öppet hus i bigården varje tisdagskväll. Alla – medlemmar som icke-medlemmar – är välkomna för att pröva på att vara med bina, bara titta eller köpa honung.

För aktuella datum, se Kalendariet.

Ungefärlig kalender för arbete på Öppet hus

Genomgång av samhällen sker vid varje tillfälle.

  • Slunga honung, nr 1: tisdag före 6 juni.
  • Göra avläggare: när det är lämpligt, maj/juni.
  • Slunga honung, nr 2: juni/juli.
  • Slunga honung, nr 3: tisdag före Stadsskogens dag (som är den sista söndagen i augusti).
  • Invintring: snarast efter sista slungningen.

Hitta hit


GPS-koordinater

59.906889,17.710352

SWEREF99: 6644144, 651583

Bil, gång, cykel

Från Uppsala: Åk väg 288 från Uppsala/Gränby/Vaksala mot Östhammar. Sväng vänster vid Jälla och följ vägen rakt fram förbi Naturbruksgymnasiet. Bigården ligger på vänster hand efter fartguppen.

Gång-/cykelväg finns längs väg 288.

Gång-/cykel-tunnel finns vid busshållplatsen.

Buss

Buss 811/886 stannar på gångavstånd. Gång-/cykel-tunnel finns vid busshållplatsen.