Styrelsemöten

Sedan våren 2020 publicerar föreningen sammanfattningar av styrelsens möten på denna sida.

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti. Kommande styrelsemöten finns i kalendariet.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.