Sammanfattning av styrelsemöte 10/5 2021

Förberedelser och inköp av material till toalettbygget. Det kommer att bli en tillbyggnad till nya huset på norrsidan, med plats för en förbränningstoalett. Arbetsdagen hålls 12 juni, med 19 juni som reserv.

Sommarkurserna är fulltecknade med väntelista.

Det är fortfarande oklart om några av de större marknadsdagarna blir av, t ex Botans Dag och Stadsskogens dag. Vi kommer sälja den första skörden genom samma kanaler som förra året, men avvakta senare slungning tills vi vet mer. Det finns inga stora mängder honung kvar från förra säsongen.

Vi behöver en skriftlig instruktion till den elektriska vaxsmältaren, samt nya hinkar och honungskärl till slungrummet.