Sammanfattning av styrelsemöte 27/10 2020

Planering pågår för att kunna genomföra årsmötet på ett säkert sätt. Vi kommer att begränsa antalet fysiska platser för att kunna hålla avstånd i lokalen men erbjuda att delta via Zoom. Föranmälning kommer att vara obligatorisk.

Styrelsen har börjat undersöka möjligheten att anordna en studieresa till Litauen nästa sommar.

Vi har inhämtat synpunkter angående hygienen i slungrummet från livsmedelsinspektörer som var på studiebesök i bigården.