Sammanfattning av styrelsemöte 14/9 2021

Datumet för årsmötet har ändrats till 27/11 och Åkerby bygdegård är bokad. En föreläsning kring vildbin kontra honungsbin planeras.

Få anmälningar till Fortsättningskursen. Cecilia skickar ut påminnelse med länk.

Det lutande golvet försvårar städningen av slungrummet. Vi bör ta in offert för byte av plastmatta.

Diskussion kring rollfördelning och ansvar mellan styrelse och de olika kommittéerna.