Sammanfattning av styrelsemöte 12/8 2020

Bifor ska levereras via en tank på Jälla den 14 augusti. Priset är 160 kr per hink, som man alltså får ta med själv.

Bigården har hittills producerat ca 350 kg honung från kurssamhällena. Trots avsaknaden av de vanliga marknadsaktiviteterna i år – Botans dag, Stadsskogens dag etc har alla ställts in – har vi lyckats sälja en hel del. Intäkterna kommer dock att bli lägre än ett normalt år.

Planering för att kunna hålla årsmötet på ett säkert sätt. Preliminärt datum är den 21 november.