Boka slungor, slungrum och annan utrustning

Du som är medlem kan boka föreningens utrustning för honungshantering, vaxhantering och pollenanalys.

Slunga och slungrum

Boka slunga och slungrum här
Bokningen är öppen juni-september

Bokningsregler

Bokning är endast öppen för medlemmar i Uppsala Biodlareförening. Du måste följa aktuella regler för flytt av honungsramar och vax. Ramar/lådor som tas till Jälla ska vara bifria.

Betalning

Betalning ska alltid ske innan du använder utrustningen.

  • Plusgiro: 34 29 33-9; ange namn och ”slunga datum” eller ”slungrum datum.”
  • Swish: 123 566 46 28; ange ”slunga datum” eller ”slungrum datum.”

Att tänka på när du hyr slungrummet

Du som bokar slungrummet kan låna en del av det materiel som finns i slungrummet. Annat måste du ta med själv.

  • Lista på lånemateriel och annan nyttig info finns här

Annan utrustning

Utrustning för vaxsmältning och pollenanalys bokas genom föreningens kontaktpersoner.

Vaxsmältare och gjutform

Ångvaxsmältare och gjutform för mellanväggar kan användas i slungrummet under april och maj.

Vill du använda vaxsmältningsutrustningen – kontakta bigårdskommittén med formuläret på kontaktsidan.

Pollenanalys, diagnos av nosema

Utrustning för pollenanalys av honung och diagnos av nosema bokas genom att kontakta Mats Kihlén.

En del förkunskaper är nödvändiga för att det ska gå att genomföra en framgångsrik pollenanalys.

Information om detektering av nosema.