Bitillsynsman

Som biodlare står du för det praktiska arbetet med bekämpning av bisjukdomar i din biodling. Om du behöver stöd i arbetet kan du kontakta din bitillsynsman.

Läs mer om regler kring bisjukdomar här.

Hitta din bitillsynsman

Bitillsynsmän utses av Länsstyrelsen. Varje bitillsynsman ansvarar för ett visst geografiskt område.

Hitta din bitillsynsman här.

Bitillsynsmannens uppgifter

Bland bitillsynsmannens uppgifter finns att:

  • undersöka bigårdar där det finns misstanke om amerikansk yngelröta,
  • avliva och bränna bisamhällen, och kupor som smittats med amerikansk yngelröta,
  • ge biodlare råd om varroabekämpning,
  • utfärda flyttningstillstånd,
  • årligen kontrollera hälsotillståndet i godkända biodlares bigårdar.