Sammanfattning av styrelsemöte 16/9 2020

Vi har lyckats sälja merparten av honungen från föreningens bigård. Kvar finns endast det som behövs till vårens aktiviteter. Stort tack till Marknadsgruppen och Bigårdskommittén!

Utlämningen av Bifor från gemensam tank fungerade bra och inget röveri utlöstes i föreningsbigården.

Föreningen ska försöka utöka föreningslokalen med en förbränningstoalett inför nästa säsong.

Det har varit ovanligt stort tryck på slungrummet i år. Trots förbättringar med bl a hyllor och renare golvyta är det fortfarande vissa problem med städningen. Tydligare information och klarare rutiner för uppföljning kommer att ske.