Bihusesyn

Biodling har ett egenkontrollsystem som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare.

Ladda ner Bihusesyn genom att klicka på bilden nedan.

Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Som biodlare bör du genomföra Bihusesyn årligen.

Genomförd Bihusesyn är ett krav för godkänd honungsbedömning.