Sammanfattning av styrelsemöte 24/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

  • Vaxet är nu distribuerat och fakturorna utskickade till samtliga medlemmar.
  • Fler mentorer är tillfrågade inför säsongen och det bör nu finnas till samtliga nybörjare.
  • Instruktioner, referensprover mm för pollenanalys börjar nu finnas på plats. Vi bör kunna anordna träffar där medlemmarna kan analysera sin honung med början efter midsommar.
  • Som ett stöd för nya medlemmar beslutade styrelsen tidigare att alla samhällen som säljs bör vara kontrollerade med avseende på amerikansk yngelröta och varroa. Det finns dock ett behov av att justera priserna, bl a för att kompensera för längre resor. Priset bör dock i de flesta fall fortfarande ligga under 500 kr.
  • Corona-pandemin har inneburit problem för nybörjarkurserna hos Studieförbundet Vuxenskolan. Vi kommer försöka hålla återstående träffar digitalt med början 1 april.
  • Uppföljning av medlemsundersökningen – honungsbedömning och det nya reglementet diskuterades med föreningens honungsbedömningskommitté. Det är överraskande många prover som underkänns eftersom det finns synliga partiklar i burkarna. Vi måste förbättra informationen till medlemmarna så att den honung som säljs håller högsta kvalité.