Medlemsinflytande

En medlemsundersökning genomfördes av styrelsen i september 2019. Resultatet av undersökningen kommer att diskuteras i styrelsen och berörda kommittéer under verksamhetsåret 2020.

Läs medlemsundersökningen.

Arbetet med detta kommuniceras genom Bidraget och på denna sida.

Har du synpunkter eller idéer utifrån medlemsundersökningen? Kontakta föreningen med formuläret i det gula fältet nedan.

Ämnesområdena i medlemsundersökningen kommer att diskuteras på styrelsemöten under våren 2020. Vill du komma med inspel till diskussionen – hör av dig i god tid före respektive möte.

Ämnen för styrelsemöten vt 2020

25/2: Kunskap om föreningen, samt informationskanaler.
24/3: Honungsbedömningen. Tillsammans med honungsbedömningskommittén.
21/4: Slungrum, bokningssystem och Öppet hus. Tillsammans med bigårdskommittén.
18/5: Vaxsmältning och vaxinlämning. Tillsammans med ansvarig för vaxsmältningen.