Exkursion till Hjälstaviken

Som vårmöte ordnar föreningen en exkursion till Hjälstavikens lövskogs- och ängsmarker. Inriktningen blir i första hand växter och exkursionen leds av Alexandra Holmgren. 

Blir vi fler än 10 deltagare kommer gruppen att delas, och halva gruppen ägnar sig åt fågellivet tillsammans med Jan Rosenfeld.

Anmälan till Jan Rosenfeld, jan.rosenfeld@telia.com eller 070 543 54 41.

Tid: Lördag den 23 maj, kl 10-15. Obs ändrad tid: 17 maj, kl 10-15