Sammanfattning av styrelsemöte 25/2 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

  • Vårmötet kommer i år ske i form av en exkursion med växter och fåglar i fokus. Föreslagen tid är andra häften av maj i Hjälstaviken.
  • Allt vax från höstens smältning är nu efter en längre försening levererat från Bromans
  • Referensprover för pollenanalys behöver kompletteras. Vi kommer samla in fr a prover från vanliga dragväxter under mars-maj.
  • Under vårens samtliga styrelsemöten kommer medlemsundersökningen från i höstas att följas upp. Först ut var avsnittet Kommunikation och föreningsengagemang, där resultatet generellt var positivt. Vi bör i högre utsträckning kunna använda Öppet Hus för att stärka engagemanget i föreningen.