Sammanfattning av styrelsemöte 18/3 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Vårmötet hölls i år i form av en exkursion vid Hjälstaviken den 17 maj. Ca 10 medlemmar deltog efter många sena avhopp. Alexandra Holmgren visade pollinerande (och andra) växter och Jan Rosenfeld guidade bland fåglarna.

Kurserna till sommaren blir av, men med förändringar av drottningsodlingskursen.

Vaxhanteringen har i stort sett fått bra kritik i medlemsundersökningen. Vi bör dock schemalägga tidigare och engagera fler personer som kan hjälpa till. Avgiften bör hållas på samma nivå.

Inköp av Bifor bör erbjudas medlemmarna även i år. Vi begär in offerter från Bromans och LPs. En synpunkt var att hinkarna var för höga för lågnormallådor förra året. Om vi kan komma upp i volym vore det bättre att beställa en tank.

Eftersom många marknadsevenemang nu ställs in bör vi försöka sälja via Reko-Ringen och gårdsbutiker. Marknadsgruppen ansvarar.