Sammanfattning av styrelsemöte 21/4 2020

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad, förutom juli-augusti.

Idéer, synpunkter på föreningens verksamhet och andra skrivelser kan skickas till info@uppsalabiodlare.se eller genom formuläret längst ner på sidan.

Under vårens styrelsemöten kommer styrelsen att diskutera medlemsundersökningen. Läs mer på sidan om medlemsinflytande.

Sammanfattning

Reglerna för honungsbedömning har uppdaterats på hemsidan. De nya reglerna har arbetats fram av SBR och gäller från 1 maj.

Det har varit en hel del diskussion kring inspektion av samhällen som säljs till nybörjare, fr a bland olika bitillsyningsmän. Föreningen beslutade att fortsätta att erbjuda tjänsten och utvärdera senare.

Starten för Öppet hus skjuts till 2 juni och regler för hantering av corona-risk införs. Man skall bl a se till att dräkterna vädras och att det inte blir trängsel.

Uppföljning av Medlemsundersökningen fortsatte med Slungrum och bokning. Praktiska förändringar för att skapa bättre plats, renlighet och ordning togs fram.

Ultuna Egendom har skickat en inbjudan till Distriktet angående samhällen för pollinering av vitklöver. Såväl fröodlarna och biodlarna brukar tjäna bra på sådana samarbeten, men det krävs väldigt många kupor.

Många marknadstillfällen kommer att ställas in p g a corona-situationen, bl a Kosläppet och Husaby Marken. Föreningen bör hitta nya kanaler för att sälja honungen.