Plats för kupor i Rasbo

Plats finns för bin i Rasbo. Från fastighetsägaren:

”Undrar om nån vill ställa upp ca 2 kupor hemma hos mig. Köper även gärna hela eller delar av honungen som kuporna levererar.”

Kontakta föreningen om du är intresserad.

Uppställningsplats i Dannemora

”Vi har en hektar tomt i Dannemora där vi gärna hade haft någon bikupa stående. Gammal torpmiljö med lite bebyggelse. Kringgärdat av betesängar och odlade åkrar, jag tror de närmaste är ekologiskt odlade. På vår mark finns fruktträd, liten slåtteräng med mängder av blommor, många blommande lövträd som kastanj och syren. Gott om vilda blommor på sommaren. Finns även en liten damm. Närmaste bikupa är ca en kilometer norrut så vitt jag vet. Vi använder inga gifter i trädgården.”

Kontakta föreningen för kontaktuppgifter.

Uppställningsplats i Rickomberga

Hos en bostadsrättsförening i Rickomberga finns en bit mark som föreningen gärna upplåter åt bin.

Om platsen: ”Ligger högt, har lövträd i ryggen. Intill finns trädgårdar med gott om fruktträd, blommor mm. Utanför en åker som odlas.”

Kontakta föreningen för mer info.

Uppställningsplats på gård Almunge/Knutby

Plats för flera samhällen finns på en gård mellan Almunge och Knutby.

Runt gården är det blåbärsskog och på gården finns odling av frukt, bär, grönsaker, blommor finns, samt hagar med gott om ängsblommor.

Hör av dig till föreningen för att få kontakt med gårdens ägare.

Plats för bisamhällen i Testa (Vänge)

Vid ett torp i Testa (sydväst om Vänge) finns plats för flera bikupor på olika platser. Tomten är drygt 0,5 hektar stor och omgiven av odlings- och naturmark.

Torpets ägare ”hjälper gärna till att se över kuporna under säsongen om det är något jag med min ringa erfarenhet kan göra”.

På platsen finns flera äldre trågkupor, ej i bruk. Ägaren sätter dem gärna i skick igen.

Hör av dig till föreningen så vidarebefordrar vi kontakt.

Plats för bisamhälle i Salabacke

Vid en radhus-brf-förening i Salabacke, nära Källparken, finns möjlighet att ställa upp bikupa. Grön kvartersinnergård, sedumtak och planteringar finns.

Kontakta föreningen vid intresse, så förmedlar vi kontakt.

Vi har slarvat bort kontaktuppgifterna till dig som skickade in detta. Hör gärna av dig igen.