Uppställningsplsts i Sunnersta

Uppställningsplsts för bikupor finns på Långvägen i Sunnersta. Kontakta föreningen för mer info.