Uppställningsplats i Dannemora

”Vi har en hektar tomt i Dannemora där vi gärna hade haft någon bikupa stående. Gammal torpmiljö med lite bebyggelse. Kringgärdat av betesängar och odlade åkrar, jag tror de närmaste är ekologiskt odlade. På vår mark finns fruktträd, liten slåtteräng med mängder av blommor, många blommande lövträd som kastanj och syren. Gott om vilda blommor på sommaren. Finns även en liten damm. Närmaste bikupa är ca en kilometer norrut så vitt jag vet. Vi använder inga gifter i trädgården.”

Kontakta föreningen för kontaktuppgifter.