Resultat av höstens första honungsbedömning

Årets första honungsbedömning genomfördes i september.

Av 17 inlämnade burkar blev 6 underkända, alla på grund av synliga partiklar i honungen.

Till skillnad från förra året blev alla förpackningar godkända. Några burkar var kladdiga på ”burk-halsens” insida och några hade ett tydligt skumlager; inget av detta ingår i bedömningskriterierna och ger därför inget poängavdrag.

Alla hade denna gång lämnat in eller visat upp att de genomfört Bihusesyn, vilket är ett krav för godkänt prov.

Två burkar togs ut till tävlingen Distriktets godaste honung.

Nästa (och årets sista) honungsbedömning blir den 12/12. Burkar som ska bedömas vid detta tillfälle lämnas in vid föreningens årsmöte. De som blev underkända i september har då en ny chans att lämna in burkar.

Läs mer om honungsbedömning och reglementet här.