Hälften underkända vid höstens första honungsbedömning

Honungsbedömningskommittén med protokollförare genomförde den 18 september en öppen honungsbedömning. Drygt 10 personer var med och lyssnade och provade.

Av 11 inlämnade burkar godkändes endast 5. Honungen i en av de underkända burkarna innehöll synliga partiklar. I övriga fall var det brister hos förpackningarna som gjorde att de blev underkända. Bland annat hade burkar med tydligt begagnade lock lämnats in, burkar som inte var fulla samt för små burkar.

Biodlare vars prov underkänts kan lämna in nytt prov vid årsmötet för ny bedömning.

Läs mer om föreningens honungsbedömning här.