Disputation av avhandling om varroa i resistenta samhällen

Srinivas Thaduri (bilden) försvarar sin doktorsavhandling ”Virus dynamics in naturally varroa-resistant honeybee populations” den 4 oktober kl 9 i veterinärbyggnaden VHC (byggnad 5) i campus Ultuna, lokal Audhumbla.

Öppet för alla.

Läs avhandlingens abstract.