Lämna in årsrapporten

Nu är det dags för medlemmar i föreningen att lämna in årsrapport för året. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapport.

Sista dag att lämna in årsrapporten är samma dag som föreningens årsmöte, se datum i kalendariet. Detta gäller oavsett om du lämnar digitalt eller på papper.

Har du inga bin – svara ändå och ange 0 i formuläret.

Svaren anonymiseras vid sammanställning.

Enklast fyller du i enkäten i formuläret nedan. Vill du fylla i på papper så ska du senast lämna in enkäten på årsmötet. Pappersenkät finns i oktobernumret av Bitidningen.