Lämna motioner till årsmötet

30 september är sista dag att lämna motioner till årsmötet.

Motioner skickas till info@uppsalabiodlare.se

Årsmötet hålls lördagen den 16 november kl 13 i Åkerby bygdegård. Se kalendariet.