Två tillfällen för honungsbedömning

I år finns två tillfällen att lämna in honung för bedömning. Honung som lämnas in i september är med och tävlar om titeln Distriktets bästa honung.

Vill du vara säker på att din honung håller godkänd standard? Lämna då in din honung till bedömning. Godkänt resultat vid honungsbedömning är ett krav för få köpa Biodlarnas etikett.

Tillfälle 1

Den 1 september klockan 17-19 på Jälla.

Tillfälle 2

På årsmötet den 21 november. Honung som lämnas in då är inte med i tävlingen Distriktets godaste honung.

Regler

Honungen bedöms av föreningens honungsbedömningskommitté, enligt BRF:s  honungsbedömningreglemente. Läs på i reglementet innan du lämnar in din honung för bedömning. Tänk på att det finns regler även när det gäller förpackningen.

All information om bedömning, och länk till reglementet, finns samlad här. Där hittar du även de blanketter (honungsbedömningskort och Bihusesyn) som du ska lämna in tillsammans med din honungsburk.

Kontakta honungsbedömningskommittén

info@uppsalabiodlare.se eller använd formuläret i det gula fältet nedan.