Rapportera in stölder och skador här

Sveriges Biodlares riksförbund vill kartlägga hur utsatt svensk biodling är för skador och stölder. För att förenkla detta har vi tagit fram ett formulär för att rapportera in skador och stölder.

Formuläret kan användas av alla biodlare i Uppsaladistriktet. Uppgifterna skickas direkt till SBR och är underlag för anonymiserad statistik.

Formuläret finns här.