Inrapportering av skador eller stölder

Sveriges Biodlares riksförbund vill inte längre ha rapporter om skador och stölder. Formuläret för skador och stölder inom Uppsaladistriktet har därför tagits bort från denna sida.

Upplysning: Den försäkring som ingår i SBR-medlemskap täcker inte skada och stöld. För detta finns en separat biodlingsförsäkring. Mer information finns här.