Inrapportering av skador eller stölder

Sveriges Biodlares riksförbund vill kartlägga hur utsatt svensk biodling är för skador och stölder. Skador och stölder inom Uppsaladistriktet kan rapporteras i formuläret nedan. Uppgifterna skickas direkt till SBR. Uppgifterna är underlag för anonymiserad statistik.

Upplysning: Den försäkring som ingår i SBR-medlemskap täcker inte skada och stöld. För detta finns en separat biodlingsförsäkring. Mer information finns här.


Ange det antal samhällen som skadats eller stulits.
Ange hur många samhällen som helt förlorats.
Uppskatta hur mycket skadan kostar dig. Ange endast faktiska kostnader för bin, material, transporter osv. Ange inte utebliven honungsskörd, utebliven avläggarförsäljning eller liknande.


Inga uppgifter sparas hos Uppsala Biodlareförening.