Fyll i enkäten om övervintring

Årets enkät från Jordbruksverket om övervintring finns här.
Ju fler som svarar desto mer tillförlitlig blir datan kring övervintring och vinterförluster.

Enkäten är öppen till 4 juni.