Kartor över skyddsområden

Jordbruksverket har nu publicerat kartor över skydds- och övervakningsområden avseende amerikansk yngelröta.

Dessa kartor ersätter församlingsgränserna i och med de nya regler som gäller sedan 1 januari 2019.

Läs om de nya reglerna här.

Kartorna finns i högerspalten på den här sidan och ska uppdateras löpande.