Fixardag och biredskapsloppis 28 april

Välkommen att träffa nya och gamla biodlare. Vi hjälps åt att förbereda säsongen i vår föreningsbigård. Köp och sälj begagnade biprylar. Mer information kommer i vårt nästa medlemssutskick Bidraget.

Den 28 april kl 10-15