Vax finns på Jälla

Det vax som samlades in vid vaxsmältningen i oktober har nu kommit tillbaka till Jälla.

Alla som har vax att hämta ut bör ha fått information om detta via mejl. I annat fall kontakta föreningen.