Utvärderingen av slungbokning är sammanställd

Alla som bokat låneslunga eller slungrum under 2021 har kunnat delta i en undersökning om hur bokningen fungerat. Nästan alla svarade. Vi använder resultaten för att se vad som kan förbättras inför 2022.

Nedan finns en enkel sammanställning av svaren med våra kommentarer och genomförda eller planerade åtgärder. Samtliga frågor och svar från undersökningen redovisas inte nedan. En fullständig sammanställning av svaren finns här.

Kontakta ansvarig för bokningssystemet om du har frågor eller idéer, via sidan med kontaktuppgifter.

Kommentar: Ingen särskild kommentar.


Kommentar: Se under fråga 3


(besvarat av dem som svarat ”Mittemellan” eller ”Svårt” på föregående)

”Första gången blev det nåt fel med info om att man tar med sig en av de små slungorna med sig hem och inte utför arbetet där. Stor eller liten slunga är otydliga begrepp.”
”Sista gången fanns inte slungan när jag skulle hämta den, så tyvärr blev det ingen sista slungning.”

Kommentar och åtgärd: Vi har förtydligat informationen om att tvåramarsslungorna lånas hem och bytt namn på ”Liten slunga” till ”Låneslunga.” Vi har förtydligat den redan mycket tydliga texten i bokningsbekräftelsen om vilka tider som slunga får lånas hem och lagt till information hur den ska göra som upptäcker att slungan saknas.


Kommentar: se under fråga 5.


”Var tvungen att hoppa mellan bokning och regler för att veta vad som gällde betalning och fria slungningar. Informationen kan stå på bokningssidan.”

Kommentar: Informationen står redan på bokningssidan under ”i” i det gula fältet vid varje tjänst (Låneslunga, Slungrum osv).


Gällande frågor 7-9, så är de i princip likalydande och varje person besvarar endast en av frågorna, beroende på om hen bokat endast slungrum, endast låneslunga eller båda.

Delfrågor: Information om nyckel, Information om kod till nyckelskåpet, Information om städrutin och felanmälan, Information om vilken tid jag fick ha slungrummet, Information om vilken tid jag fick ha slungan

Svarsalternativ: Lätt, Mittemellan, Svårt, Vet ej/vill ej svara

Analys: de flesta valde ”Lätt” på alla delfrågorna. Ingen valde ”Svårt” på någon delfråga, förutom information om vilken tid slungrummet fick användas, där en person svarade svårt. Generellt verkar informationen om låneslungorna ha varit svårare att förstå än informationen om slungrummet. Informationen om felanmälan/städrutiner är det som får flest ”Mittemellan”, både av bokare av slungrum, låneslunga och de som bokat båda.

Kommentar och åtgärd: Vi har förtydligat delar av informationen i bokningsbekräftelser för både slungrum och låneslungor.


På grund av ett fel i enkäten var det först endast möjligt att välja ett enda alternativ. Detta justerades efter att de första 4 svaren inkommit.

Kommentar och åtgärd: Kod skickas kl 23.59 dagen före bokning av slungrum och innehåller kod till nyckelskåp (från och med 2022 även kod till toalett), medan information om nycklar mm står i bokningsbekräftelsen. En kontroll visar att mejlet har skickats till alla som bokat slungrummet, däremot har ett par av dem som bokat angivit en felaktig mejladress.


Kommentarer och åtgärd: KOMMER SNART


”Vi fick inte veta var slungrummet/lokalerna fanns. Trots förfrågan via mejl i god tid. Det löste sig ändå med GPS och så. Men det kan vara bra att ha med i bokningsbekräftelsemejl. En del nya medlemmar kan tillkomma under året som ej varit i lokalerna.”

Kommentar och åtgärd: Information finns redan i bokningsbekräftelsen och även på bokningssidan, men har nu förtydligats ytterligare med GPS-koordinater och länk till karta. Vår ambition är att svara på mejl i rimlig tid, men eftersom arbetet med föreningen är en fritidssyssla för alla inblandade kan det dröja – hör då gärna av dig per telefon, se sidan med kontaktuppgifter.

”En tydlig kontakt för frågor och swish.”

Kommentar: informationen finns redan i bokningsbekräftelsen.

”Jag skulle önska att det gick att boka slungrummet på en halvdag”

Kommentar: Det blir tyvärr för administrativt krångligt. Med tanke på det redan låga priset för slungning skulle kostnaden också bli densamma.

”Ange koden till nyckelskåpet direkt i bekräftelsen.” ”Om möjligt att få koden till slungrummet lite tidigare än 23.59.”

Kommentar: Anledningen till att kod till slungrummet skickas ut först kl 23.59 dagen före bokningsdagen är att koden byts emellanåt, och skickas koden tidigare finns risken att den ändrats när bokaren väl kommer till lokalen. Vi ser heller ingen anledning till att bokaren ska känna till koden före den bokade dagen. Att ange koden direkt i bokningsbekräftelsen är en säkerhetsrisk.

”Eftersom jag själv har bokat flera gånger, så vet jag processen, men det var inte lätt första gången för att komma in i slungrummet”

Kommentar: Vi är medvetna om att det kan upplevas komplicerat första gången. Sedan något år finns nödvändig information i bokningsbekräftelsen. Det går alltid att höra av sig – kontaktvägar står också i bokningsbekräftelsen.

”Kanske kunde vara lite enklare om en vill boka två dagar i följd. Jag hittade inte den funktionen utan gjorde två separata bokningar.”

Kommentar: Det vore onekligen praktiskt. Tyvärr är det inte tekniskt möjligt att låta en bokning gå över ett datumskifte. Av samma anledning går det heller inte att sätta tid för bokning av låneslunga ”från kl 18 till kl 18.”

”Straffavgift till de som inte lämnar tillbaka i tid.”

Kommentar: Styrelsen ska diskutera detta.

Skulle också önska att det gick att ändra en bokning av slungan, om jag minns rätt så gick inte det utan jag fick boka av och boka på nytt bara för att jag ville byta datum.

Kommentar: Länk för både om- och avbokning finns i bokningsbekräftelsen.