Tidig honungsbedömning

Vi kommer i år att testa att genomföra honungsbedömningen dels vid ett tillfälle tidigare på hösten och dels direkt efter årsmötet.

Preliminärt kommer inlämning till det tidiga tillfället att vara tisdag den 4/9 kl 17.00-19.00 på Jälla.

Läs på i honungsbedömningsreglementet vad som gäller.