Höstens honungsbedömning

Honungsbedömningen skedde i höstas vid två tillfällen, ett i september och ett i december.

Totalt lämnades 37 prover in, varav 8 blev underkända. Den vanligaste orsaken för att bli underkänd är partiklar i honungen. Det får inte finnas någon partikel över 1 mm och mindre partiklar ger avdrag.

Två burkar från provningen i september nominerades till Distriktets godaste honung.

Ett nytt reglemente för honungsbedömning kommer att användas från och med 2020. I bedömningen kommer bland annat färg och konsistens beskrivas. Syftet är att uppmuntra variation och karaktärisering. Reglerna för vilken honung som underkänns är desamma som tidigare. Genomförd Bihusesyn kommer även i fortsättningen vara ett krav.

Läs mer om honungsbedömning.