Bisvärm? Ring genast!

Genom svärmtelefonen hittar du personer inom Uppsala Biodlareförening som du kan höra av dig till om du ser en bisvärm. Svärmfångarna kan fånga in svärmen. 

Ring svärmtelefonen så kopplas du till rätt person: 0766-86 07 01

Läs mer om svärmar och svärmtelefonen.