Sammanställning av enkäten om slungbokning 2022

Säsongen 2022 har 42 personer totalt genomfört 112 bokningar (slungrum 69 st, låneslungor 43 st). En enkät om slungrummet, låneslungor och bokningsprocessen skickades ut till alla som bokat. Enkäten fick 12 svar. Med ett så stort bortfall går det i princip inte att dra några slutsatser. Sammanställningen nedan fokuserar därför på de konkreta förslag på förbättringar som givits.

Beslut om åtgärder som beskrivs nedan togs av styrelsen hösten 2022.

Slungrummet

4-ramarsslungan är den mest använda slungan av dem som svarat. Den ska användas om den som slungar har under 60 ramar.

Utrustningen

Den utrustning som finns att använda i slungrummet används. Viss utrustning efterfrågas, se Kommentarer nedan.

Manualen till 6-ramarsslungan verkar svårare att förstå än den för 4-ramars. En gissning är att detta beror på att slungan faktiskt är mer komplicerad att hantera. Inga förslag har givits på förenklingar eller förtydliganden.

 • Åtgärd: manualen har uppdaterats ett par gånger under sommaren. Ingen vidare åtgärd.

Kommentarer från enkäten

En tappmaskin vore guld. Kanske som medlemmar kan hyra hem dygnsvis (för att inte boka upp slungrummet ytterligare under högsäsong).

 • Åtgärd: ingen åtgärd. Komplicerat och dyrt.

Fler små vagnar som de hemsnickrade, fast gärna med svängbara hjul och större så att det går att ställa en låda på dem.

 • Åtgärd: Vi kollar och köper.

Fräscht i rummet, men fuktigt. Går det att installera någon avfuktare?

 • Åtgärd: VI kollar upp att fläkten fungerar som den ska och justerar eventuellt. Hjälper det inte kan avfuktare installeras.

Varför inte ett ”avlopp” rakt ut på marken?

 • Åtgärd: ingen åtgärd

Varmvattnet tog slut väldigt fort, vilket försvårade rengöring

 • Åtgärd: det har satts upp en lapp om att varmvattenberedaren inte ska stängas av (vilket tidigare var fallet)

Ett höj och sänkbart bord.

 • Åtgärd: Ingen åtgärd. Saxbord med full bordshäöjd är klumpiga och dyra.

Sen saknar jag en skurborste på skaft för att kunna rengöra golvet.

 • Åtgärd: Ingen åtgärd. Lämplig städutrustning finns och byts när den tjänat ut.

Låneslungorna

Det som framkommit är att en av slungorna läcker olja och att det funnits andra problem med slungorna.

 • Åtgärd: slungorna har fixats till under hösten.

Kommentarer från enkäten

Skulle kanske vara att ha en motordriven låneslunga (mindre modell). Inser att det finns en hel del utmaningar med detta dock, då de är känsligare för transport etc. Men jag själv skulle vara beredd att betala lite mer för att täcka ev. försäkring eller något i den stilen.

 • Åtgärd: Ingen åtgärd. Den som har behov av motorslunga kan boka slungrummet.

Bokningsreglerna

Bokningsreglerna uppfattas som lätta att förstå. Alla som svarat har läst dem.

 • Åtgärd: ingen åtgärd

Bokningsbekräftelsen

De flesta tyckte att informationen var lätt eller mittemellan att förstå.

 • Åtgärd: ingen åtgärd

Felanmälan

De flesta som svarat tycker att det var lätt eller mittemellan att förstå hur felanmälan fungerade. Ingen har kommenterat på vilket sätt den kan förenklas.

Styrelsens kommentar: de flesta felanmälningar som gjorts via hemsidan har gällt låneslungor.

 • Åtgärd: ingen åtgärd

Bokningsprocessen

Kommentarer

Att vissa dagar i slungrummet gick att boka som halvdagar så att det finns tid för fler att slunga.

 • Åtgärd: Ingen åtgärd. Det blir komplicerat och upplagt för missförstånd. Det brukar finnas lediga tider i slungrummet.

Var lite otydligt kring avbokning av slunga.

 • Åtgärd: informationen i bokningsbekräftelsen har förtydligats. Informationen på bokningssidan har förtydligats med att man ska läsa bokningsbekräftelsen.

Om jag slungar sex gånger på en säsong, är även slungning sex gratis?

 • Åtgärd: Ingen åtgärd. I bokningsreglerna anges att den som bokar mer än två gånger på en säsong kan använda tjänsten ”tredje gratis.” Därmed förstås att den tredje och alla följande bokningar under samma säsong är gratis.