Uppföljningskurs för biodlare

Även i år har vi planerat en uppföljningskurs. Kursen är tänkt som en diskussionsgrupp för biodlare som hållit på ett par år eller längre.

Kursen består av 5 kurstillfällen och går på måndagskvällar med början 19 oktober och ungefär var tredje vecka. Innehållet styrs av deltagarna.

Ta alltså chansen att bygga på dina kunskaper.

Vi kommer att träffas på vuxenskolan i en stor lokal så att vi kan hålla corona-avstånd.

Det är en fördel om kursen även består av deltagare med lång erfarenhet.

Anmälan på Vuxenskolans hemsida eller till Caroline Ullman på Vuxenskolan, 018-10 23 81