Uppföljning av medlemsundersökningen

Under året har styrelsen och berörda kommittéer arbetat med resultatet av den medlemsundersökning som genomfördes hösten 2019. Medlemmarna har inbjudits att komma med inspel inför diskussionerna.

En sammanfattning finns på sidan om medlemsinflytande.