Svara på övervintringsenkäten

Genom att svara på enkäten från Jordbruksverket bidrar du till forskningen om hur vinterförluster kan undvikas.

Svara här. Enkäten är öppen till den 8 juni