Styrelsemöte februari

På styrelsemötet 25/2 kommer avsnitten Syn på och kunskap om föreningen och Informationskanaler att diskuteras. Vill du komma med inspel till diskussionen – hör av dig i god tid med formuläret nedan eller ett mejl till info@uppsalabiodlare.se

Läs undersökningen på sidan om medlemsinflytande.