Försäkring för amerikansk yngelröta

Nu finns åter möjlighet att skaffa sig försäkring för amerikansk yngelröta. Ersättning för förintat bisamhälle är 2500 kr.

Läs mer på biodlarna.se